Tüm Kategoriler

 • Tüm Kategoriler
 • Aydınlatma
 • Florasan
 • Kısalar
 • Uzunlar
 • Led Lambalar
 • 3 Wat Ledler
 • 5 Wat Ledler
 • BANYO
 • banyo setleri
 • Elektronik
 • Elektrikli Ev Aletleri
 • Isıtıcılar
 • Soğutucular
 • Ev Tekstili
 • Lisanslı ürnler
 • DENEME
 • Hediyelik
 • Kozmetik
 • MUTFAK
 • pasta takımları
 • sofra takımları
 • yemek takımları
 • Oyuncak
 • Erkek Oyuncakları
 • Kız Oyuncakları
 • Kutu Oyunlar
 • Zeka Oyunları
 • Züccaciye
 • Çay Kahve Setleri
 • Tavalar
 • Tencereler
 • Yemek Takımları
0

Kullanım Koşulları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

emrcadde.com WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

SATICI    : EMRCADDE MAHMUT ÇELİK

DERVİŞALİ MAH.NEŞTER SOKAK NO:13/9 FATİH/İSTANBUL

Telefon:  0 (212) 659 70 78  

Web Adresi: www.emrcadde.com, E-posta : info@emrcadde.com  

ALICI

Adı/Soyadı varsa Ünvanı: .................................

Adresi    : ............................................ , Telefon: ........... , E-posta: ................................. 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait

www.emrcadde.com  web sitesinden elektronik ortamda veya 0 (212) 659 7078 telefondan sipariş verdiği,

sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile

ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve

Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa

konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili

tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve

sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.birevbirmutfak.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme

alıcı tarafından ../../.... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası kendisine teslim edilmiştir.  

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet,

alıcının teslimini talep etmiş olduğu .................. adresinde ..........'a teslim edilmiştir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde,

ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse,

teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden

sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde teslim eder ve bu

süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Sözleşme konusu mal/hizmetin

teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği

ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında

iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan

önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra

mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.  Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka

veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması

kaydıyla mal/hizmeti 1-5 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya

aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam,

eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları  ile teslim


edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının

kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti

20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve

fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi

dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.  Garanti belgesi ile satılan

mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları

içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından

karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı,

Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.emrcadde.com adlı web sitesindeki mal/hizmet

tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı fatura içeriğinde

mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30’dan

fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş

olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan

sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince

belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki

kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için

aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya 0 (212)  659 7078 nolu telefon  ile bildirimde bulunulması ve

mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.emrcadde.com

web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin

ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya  iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde

mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. 

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibarıyla iade

edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık

mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD,

DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile

kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış

ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu

işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi

çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara

başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan

dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını

ödemeyi kabul eder. 

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret


Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki

Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI        : EMRCADDE MAHMUT ÇELİK  

ALICI

Adı Soyadı    :

Tarih        :